Komunikowanie usług opiekuńczych | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Informacje bieżące
Sieci Podmiotów Ekonomii Społecznej

Komunikowanie usług opiekuńczych

Podczas kolejnego spotkania eksperckiego z cyklu „Pomagać nie wyręczać”, przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej ukierunkowanych na świadczenie usług opiekuńczych, poznawali zasady dotyczące komunikacji swoich ofert w otoczeniu.

Specyfika oferowanych usług oraz środowisko ich realizacji posiada znaczący wpływ na sposób i formę ich upowszechniania w otoczeniu. Roli i podstawom skutecznego marketingu w obszarze usług opiekuńczych poświęcone było drugie już spotkanie eksperckie. Podczas niego omówione zostały m.in. następujące zagadnienia:

  •  kiedy sprawdzi się storyteling,
  • komu dedykować inbound i outbound marketing,
  • czy remarketing w usługach opiekuńczych ma znaczenie?,
  • w jaki sposób rozmawiać z klientem, partnerem społecznym lub podmiotem prywatnym?,
  • o czym pamiętać by nie popełnić błędów komunikacyjnych oraz właściwie zaadresować przekaz?,
  • jak zadbać o właściwy wizerunek podmiotu, wypracowywać nowe standardy i reagować na zmiany rynkowe?

Przypominamy, że ostanie spotkanie zatytułowane „Nowe formy opieki i pomocy” odbędzie się w dniu 6 czerwca 2023 r. w godz. 10.00 - 13.00 na platformie ZOOM

Ekspertem oraz prowadzącym spotkanie jest Dariusz Szczotkowski – socjolog, specjalista w zakresie polityk społecznych, profilaktyk uzależnień specjalizujący się w uzależnieniach behawioralnych oraz powodowanych przez nie skutków społecznych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Osobą do kontaktu w sprawie spotkania jest Aleksander Jarzemski: a.jarzemski@rops.torun.pl, tel. 571 293 182.