Nagrody dla specjalistów terapii zajęciowej | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Informacje bieżące

Nagrody dla specjalistów terapii zajęciowej

Najskuteczniejsi i najbardziej zaangażowani specjaliści terapii zajęciowej zostaną w tym roku po raz czwarty uhonorowani specjalnymi nagrodami zarządu województwa.

Kandydatów mogą zgłaszać podmioty prowadzące placówki integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz organizacje pozarządowe i instytucje pomocowe kościołów i związków wyznaniowych. Termin zgłoszenia kandydatów upływa 10 czerwca.

- Zawód terapeuty zajęciowego – stosunkowo młody, uważany za zawód przyszłości -  to jedna z tych profesji, na przedstawicieli których zapotrzebowanie stale rośnie, co jest związane m.in. z trendami demograficznymi. Chcemy podkreślić jego społeczną wagę. Zależy nam, żeby najlepsi specjaliści, których fachowość i postawa wobec podopiecznych budzą najwyższy szacunek, stawali się wzorem dla środowiska, w tym przede wszystkim młodych adeptów – mówi marszałek Piotr Całbecki. 

Terapia zajęciowa to forma rehabilitacji adresowana do osób niepełnosprawnych i seniorów polegająca na angażowaniu pacjenta w różne aktywności z dziedziny zajęć psychoruchowych. Jest powszechnie wykorzystywana m.in. w warsztatach terapii zajęciowej i domach pomocy społecznej.

Wnioski można składać:

  • osobiście w punkcie informacyjno-podawczym w pawilonie przed Urzędem Marszałkowskim w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Rozstrzygnięcie konkursu w październiku z okazji Światowego Dnia Terapii Zajęciowej.

Więcej informacji o konkursie  - tutaj.