PES bardziej widoczny i jeszcze lepiej postrzegany | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Informacje bieżące
Sieci Podmiotów Ekonomii Społecznej

PES bardziej widoczny i jeszcze lepiej postrzegany

„Ekonomizacja działalności podmiotów ekonomii społecznej” - Public Relations, to temat przewodni kolejnego spotkania sieciującego poświęconego zwiększeniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rynku produktów i usług.

Wśród poruszonych zagadnień uczestnicy spotkania zapoznali się z szeroko pojętym Public Relations, które jest nieodzownym elementem w procesie budowania marki własnej. Prowadzący w przystępny sposób wskazali, że pojęcia kojarzone dotąd z funkcjonowaniem firm komercyjnych, mają swoje odniesienia również do obszaru ekonomii społecznej. Identyfikacja podmiotu, lobbing, współpraca z mediami czy skuteczne zarządzanie kryzysowe, to działania współczesnego przedsiębiorstwa społecznego chcącego rozwijać swój potencjał, aby stać się równorzędnym „graczem” na otwartym rynku.

Przypominamy, że ostanie spotkanie z tego cyklu odbędzie się w formule online 31 maja 2023 r. (środa) w godz. 10.00 - 13.00 na platformie ClickMeeting.

Temat - „Social Media w działalności podmiotu ekonomii społecznej”

Ekspertami oraz prowadzącymi spotkania będą:

Artur Kaniecki, Prezes Zarządu Fundacji Studio M6 - dyplomowany coach, doradca zawodowy i biznesowy, ekspert z zakresu organizacji i zarządzania, praktyk prawa pracy, legalizacji zatrudnienia.
oraz Mariusz Godlejewski, Dyrektor Biura Projektów Fundacji Studio M6 - ekspert w prowadzeniu projektów biznesowych i społecznych, finansowanych z dotacji gminnych, EFS, Funduszy Norweskich, NIW, Major Donors i grantów międzynarodowych, specjalista w zakresie marketingu (media społecznościowe).

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Tych, którzy chcieliby skorzystać z porad ekspertów prosimy o wypełnienie do dnia 30 maja br. elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj. Osobą do kontaktu w sprawie spotkań jest Aleksander Jarzemski: a.jarzemski@rops.torun.pl, tel. 571 293 182.