Porozmawiajmy o usługach opiekuńczych | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Informacje bieżące

Porozmawiajmy o usługach opiekuńczych

Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań dedykowanych podmiotom ekonomii społecznej województwa kujawsko-pomorskiego świadczących usługi opiekuńcze.

Celem spotkań jest utworzenie wspólnej przestrzeni, umożliwiającej wzajemną wymianę informacji i doświadczeń, nawiązanie współpracy oraz merytoryczne wsparcie umożliwiające osiąganie wymaganych standardów związanych z rozwojem usług społecznych w procesie deinstytucjonalizacji.

Spotkanie inauguracyjne pt. „Usługi opiekuńcze w systemie opieki długoterminowej - wprowadzenie do problematyki” odbędzie się w formule online we wtorek 17 maja 2022 r. w godz. 10.00 - 12.00 na platformie ZOOM. Spotkanie poprowadzi dr Rafał Bakalarczyk - Dyrektor ds. Badań Społecznych Instytutu Polityki Senioralnej Senior.Hub

Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie do dnia 13 maja br. elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj. Osobą do kontaktu w sprawie spotkania jest Aleksander Jarzemski: a.jarzemski@rops.torun.pl, tel. 571 293 182.