Przedłużony nabór do konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Informacje bieżące

Przedłużony nabór do konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022

Informujemy, że nabór do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 został przedłużony do 4 maja 2022 roku.

Przypomnijmy, że konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.
Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie przez:

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
  • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
  • Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw – partnera.

Więcej na temat tego konkursu pisaliśmy tutaj.