W licznym gronie rozpoczęliśmy rozmowy o usługach opiekuńczych | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Informacje bieżące
Sieci Podmiotów Ekonomii Społecznej

W licznym gronie rozpoczęliśmy rozmowy o usługach opiekuńczych

„Usługi opiekuńcze w systemie opieki długoterminowej” - pod takim tytułem 17.05.2022 r. rozpoczął się cykl spotkań dla podmiotów ekonomii społecznej województwa kujawsko-pomorskiego zajmujących się usługami opiekuńczymi.

Webinar poprowadził dr Rafał Bakalarczyk - dyrektor ds. Badań Społecznych Instytutu Polityki Senioralnej Senior.Hub, współredaktor naczelny pisma „Polityka Senioralna”. W spotkaniu wzięły także udział podmioty zajmujące się opieką wytchnieniową oraz prowadzące placówki terapeutyczne. Obecni byli również przedstawiciele ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Zważywszy na rosnące zapotrzebowanie dotyczące usług społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem usług opiekuńczych w procesie deinstytucjonalizacji, organizowane przez ROPS spotkania służyć mają wymianie doświadczeń oraz wsparciu merytorycznemu. Aby objąć wsparciem jak największą liczbę zainteresowanych podmiotów, zaproponowane zagadnienia do dalszych spotkań, uzupełnione zostały o sugestie ze strony uczestników spotkania. Mamy nadzieję, że grono zainteresowanych udziałem w webinarach będzie się powiększać, a chęć współpracy pomiędzy podmiotami umożliwi zawiązanie Sieci.