Z wizytą na Pomorzu i na Warmii | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Informacje bieżące
Wizyty studyjne

Z wizytą na Pomorzu i na Warmii

Dobre praktyki przy zakładaniu Centrów Usług Społecznej i współpraca w tym zakresie samorządów z podmiotami ekonomii społecznej – taki był motyw przewodni dwóch wizyt studyjnych, które, do województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Wizyty były skierowane do przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych (JST), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (JOPS), podmiotów ekonomii społecznej (PES) i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES).

Podczas każdej z wizyt uczestnicy odwiedzili trzy Centra Usług Społecznych – w Czersku, Elblągu i Kurzętniku. Prelegenci, którymi byli przedstawiciele kierownictwa tych instytucji, opowiedzieli o tym, jaka była droga do powołania CUS-ów, jakie są obszary ich działalności, jaki jest odbiór społeczny i jakie są plany na przyszłość. Były to bardzo cenne wskazówki dla przedstawicieli tych samorządów z kujawsko-pomorskiego, którzy planują powołać Centra Usług Społecznych w swoich gminach.

Uczestnicy wizyt poznali też punkt widzenia strony społecznej – podczas spotkań z przedstawicielami dwóch spółdzielni socjalnych: „Iskra” w Sztumskim Polu oraz „Sercem do ludzi” z Dzierzgonia. Prezesi tych podmiotów opowiadali przede wszystkim o swojej dobrej współpracy z samorządami w zakresie usług opiekuńczych.

W czasie wizyt nie zabrakło też czasu na zwiedzanie Malborka, a niezapomnianą atrakcją była też wędrówka po ścieżce edukacyjno-przyrodniczej na punkt widokowy Kurzej Góry w Kurzętniku – dzięki uprzejmości włodarza tej gminy, pana Piotra Piątka.