Zdiagnozować - zrozumieć - poznać | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Informacje bieżące
Sieci Podmiotów Ekonomii Społecznej

Zdiagnozować - zrozumieć - poznać

Członkowie Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego Świadczących Usługi Opiekuńcze oraz przedstawiciele podmiotów związanych z powyższą tematyką  rozpoczęli cykl spotkań eksperckich pt. „Pomagać nie wyręczać”.

Podczas pierwszego spotkania usystematyzowane zostały złożone procesy towarzyszące projektowaniu zakresu usług opiekuńczych. Omówione zostały m.in.:

  • formy rzetelnej diagnozy indywidualnych potrzeb potencjalnych beneficjentów,
  • analiza dostępnych zasobów,
  • świadomość silnych i słabych stron usługodawcy, uwzględniająca indywidualne kompetencje i kwalifikacje,
  • planowanie oraz zdolność do ewaluacji realizowanych usług.

Kolejne spotkania odbędą się w formule online w dniach 30 maja oraz 6 czerwca 2023 r. w godz. 10.00 - 13.00 na platformie ZOOM

Ekspertem oraz prowadzącym spotkanie jest Dariusz Szczotkowski – socjolog, specjalista w zakresie polityk społecznych, profilaktyk uzależnień specjalizujący się w uzależnieniach behawioralnych oraz powodowanych przez nie skutków społecznych.

Tematyka spotkań:

  • 30 maja 2023 r. (wtorek) - „Skuteczna komunikacja”
  • 6 czerwca 2023 r. (wtorek) - „Nowe formy opieki i pomocy”

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Zainteresowanych, którzy chcieliby dołączyć do grona uczestników, prosimy o wypełnienie do dnia 29 maja br. elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj. Osobą do kontaktu w sprawie spotkań jest Aleksander Jarzemski: a.jarzemski@rops.torun.pl, tel. 571 293 182.