„Życie” PES w przestrzeni wirtualnej | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Informacje bieżące
Sieci Podmiotów Ekonomii Społecznej

„Życie” PES w przestrzeni wirtualnej

Ostatnie spotkanie pt. „Ekonomizacja działalności podmiotów ekonomii społecznej” poświęcone zostało praktycznym wskazówkom dotyczącym tworzeniu wartościowych treści marketingowych kierowanych do potencjalnych klientów za pośrednictwem popularnych mediów społecznościowych.

Dynamiczne przenoszenie się życia społecznego do przestrzeni wirtualnej sprawia, że konieczne jest znajdowanie narzędzi marketingowych, które odpowiadałyby na zmieniające się zachowania użytkowników internetu. Dlatego niezależnie od profilu działalności podmiotu ekonomii społecznej (świadczenie usług, branża wytwórcza, sprzedaż) niezwykle pomocną staje się umiejętność tworzenia wizerunku odbiorcy i dostosowanie do niego przekazywanych komunikatów. Opowiadanie obrazem, wykorzystanie przewagi obrazu i dźwięku nad słowem pisanym, zasady content marketingu, „długość życia” postu czy przydatne narzędzia ułatwiające komunikację, to tylko niektóre tematy omówione przez prowadzących.

Dziękujemy przedstawicielom podmiotów ekonomii społecznej za udział w spotkaniach. Mamy nadzieję, że przekazane treści pomogą rozwijać sferę ekonomiczną oraz aspekty społeczne PES.