Zamówienia publiczne | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Zamówienia publiczne

Przeszukaj bazę ogłoszeń Dodaj ogłoszenie
Termin umieszczenia ogłoszenia Nazwa ogłoszenia Zamawiający Termin składania ofert
01-07-2022 Zaproszenie- Trener do realizacji wsparcia psychologicznego Project Hub Sp. z o.o.
29-06-2022 Zaproszenie do współpracy - TRENER DO REALIZACJI WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO Project Hub Sp. z o.o.
29-06-2022 Oferta na usługę udzielania specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla osób zamieszkujących w mieszkaniu treningowym w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie
07-06-2022 Zaproszenie do składania ofert Zakup materiałów edukacyjnych/dydaktycznych - Projekt "Rodzina w Centum 3" Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
16-05-2022 Oferta na usługę udzielania specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla osób zamieszkujących w mieszkaniu treningowym w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie
13-05-2022 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa zorganizowania i przeprowadzenia 2 spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci wraz z zajęciami animacyjnymi Toruńskie Centrum Usług Społecznych
25-04-2022 Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci w ramach projektu partnerskiego pn. „RODZINA W CENTRUM 3” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie
22-04-2022 Zakup i dostawa materiałów edukacyjnych/dydaktycznych w ramach projektu "Rodzina w Centrum 3" Toruńskie Centrum Usług Społecznych
20-04-2022 Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie
08-04-2022 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy
06-04-2022 Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania dotyczącego rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
05-04-2022 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie 2 spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych do 14 dzieci w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
30-03-2022 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie targów wystawienniczych podmiotów ekonomii społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
24-03-2022 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie targów wystawienniczych podmiotów ekonomii społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
24-03-2022 Kompleksowe zorganizowanie spotkania edukacyjnego dotyczącego rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych do 14 dzieci. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku